Make your own free website on Tripod.com

Carta Organisasi

Ketua Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Profesionalisme

Dr. Tan Bee Chu

 

 

Ketua Unit Penyelidikan

Encik Rohaizad bin Ismail

 

Ketua Unit Pembangunan Profesionalisme

Encik Krishnan a/l Narayanan

 

Ketua Unit Dokumentasi

Puan Hjh. Jamaliah binti Hj. Hashim

 

Ketua Unit Penerbitan dan Penyebaran

Puan Koh Bee Hoon

 

 

 

 

 

 

Disclaimer/penafian: The webmaster shall not be responsible for any damage caused for the use of materials from this site.

 

 

 

Visi Jabatan:

 

Penyelidikan dan pembangunan profesionalisme sebagai budaya kerja pensyarah menjelang tahun 2010.

 

 

 

Misi Jabatan :

 

Untuk memupuk budaya menyelidik dan pembangunan profesionalisme dalam kalangan pensyarah IPRM, Jabatan R & D akan berusaha :

 

 Melengkapkan pensyarah dengan pelbagai kemahiran membuat penyelidikan

 Memantau tugas penyelidikan pensyarah

 Menyebar luas hasil penyelidikan melalui dokumentasi dan pembentangan di seminar

 Menerajui pengiktirafan sumbangan para penyelidik

 Menggalak aplikasi penyelidikan ke arah pembangunan profesionalisme perguruan

 

 

 

Piagam Pelanggan:

 

Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Profesionalisme Perguruan :

 

Pensyarah-pensyarah IPRM akan diberi perkhidmatan-perkhidmatan berikut oleh Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Profesionalisme Perguruan dengan penuh ikhlas dan iltizam :

 

 Program pengajaran dan latihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pensyarah untuk menjalankan penyelidikan

 Bimbingan dan pemantauan tugas-tugas penyelidikan pensyarah

 Perkongsian hasil penyelidikan pensyarah di peringkat institut dan kebangsaan

 Dokumentasi dan penerbitan laporan penyelidikan pensyarah.