Make your own free website on Tripod.com

Hasil penyelidikan

Jurnal Melewar Bil. 10

Jurnal Melewar Bil. 11

Disclaimer/penafian: The webmaster shall not be responsible for any damage caused for the use of materials from this site.

 

 

 

Bil.

Tajuk Kajian

Pengkaji

Catatan

1.

TINJAUAN AWAL PELAKSANAAN PRAKTIKUM j-QAF AMBILAN JANUARI 2005 DI SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SEMBILAN

Dr Cheng Fun Keoh

Cho Keng Boon

Muzafar Shah bin Mustafa

Muhamad bin Hj Sulaiman

Darinda bt Asari

Unit Praktikum IPRM

2.

AMALAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH KEBANGSAAN

Dr. Tan Bee Chu

Jabatan R&D, IPRM

3.

FORMULATION OF AMTEC MODELS

BY SIMULATION ANALYSIS

Siow Wee Siong

Jabatan Sains, IPRM

4.

PENERAPAN NILAI MURNI DALAM LATIHAN MENGAJAR

DI KALANGAN PELAJAR KPLI

Asmah bt. Samin

Hamidah bt. Ismaun

Jabatan Sains, IPRM

5.

PENGGUNAAN INTERNET DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KALANGAN PENSYARAH  INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR

Dr. Nizam Abd Latib

Rosmidah Hashim

 

Jabatan Teknologi Pendidikan, IPRM

6.

TEKANAN DI KALANGAN PELAJAR KDPM-KDC: SATU KAJIAN KES DI MPRM

Wong Pung Keng  PMC

Dr. Tam Yeow Kwai  ANS, PMC, PJK

Jabatan Ilmu Pendidikan, IPRM

7.

THE ‘SMART STRATEGY’ TO LEARNING

GRAPHING CALCULATOR SKILLS

Dr. Pumadevi Sivasubramaniam

 

Mathematics Department, IPRM

8.

EFFECTS OF DIALOGUE JOURNAL WRITING AND QUICKWRITING ON WRITING PERFORMANCE

Saroya Binti Yahya

 

English Studies Unit, Language Department, IPRM

9.

PENGGUNAAN BAHASA SLANGA DI KALANGAN  PELAJAR INSTITUT  PERGURUAN  RAJA  MELEWAR

Dr. Suthanthiradevi J.N.J.Money

 

Jabatan Ilmu Pendidikan, IPRM

Bil.

Tajuk Kajian

Pengkaji

Catatan

1.

THE PHILOSOPHY OF TEACHING AND ITS MANIFESTATION AMONG EXCELLENT EDUCATORS

IN A SELECTED PUBLIC UNIVERSITY

Dr. Hasnah Abdullah

Education Department

2.

TAMIL LANGUAGE INTERFERENCE

 IN THE PROCESS OF LEARNING THE  MALAY LANGUAGE

 AMONG INDIAN STUDENTS

Suthanthiradevi J.N.J.Money, Ph.D

Education Department

3.

EQUIPPING MORAL EDUCATION TEACHERS

Dr. Tan Bee Chu

Research and Professional Development Department

4.

RAGAM BAHASA KOMUNITI PAKISTAN: SUATU ANALISIS LINGUISTIK

Faridah binti Nazir

Jabatan Pengajian Melayu

5.

THE EFFECTS OF USING WEBQUEST AS A WEB-BASED INSTRUCTIONAL STRATEGY

FOR DEVELOPING WRITING SKILLS

Shamshinor binti Mohd Saleh

English Unit, Language Department

6.

ANALISIS CORAK SOAL- JAWAB ANTARA GURU DAN PELAJAR DALAM BILIK DARJAH: SATU KAJIAN KES

Teo Meng Hui

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa

7.

KEBERKESANAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DEMONSTRASI DALAM PENGAJARAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DALAM KALANGAN PELAJAR KPLI PSV (SR)

Zaleha Endot

Jabatan Kajian Sosial

8.

PENGGUNAAN TMK DALAM PROSES PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN SEMASA PRAKTIKUM

DALAM KALANGAN PELAJAR KPLI  IPRM

Muhammad Hilal bin Arshad

Dr. Nizam bin Abd Latib

Jabatan Teknologi Pendidikan

9.

COURSE EVALUATION AND SELF-EVALUATION

Dr. Pumadevi Sivasubramaniam

Smart School Course Coordinator

10.

STRES KERJA DALAM KALANGAN  PENSYARAH INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR

Dr. Nizam bin Abd Latib

Rosmidah Hashim

Jabatan Teknologi Pendidikan

11

FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU DISRUPTIF DALAM KALANGAN MURID SJK(C)  DI NEGERI SEMBILAN

Ewe Meng Huat

Lee Yook Lan

Unit Cina, Jabatan Bahasa

Bil.

Tajuk Kajian

Pengkaji

Catatan

1.

TINJAUAN AWAL PELAKSANAAN PRAKTIKUM j-QAF AMBILAN JANUARI 2005 DI SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SEMBILAN

Dr Cheng Fun Keoh

Cho Keng Boon

Muzafar Shah bin Mustafa

Muhamad bin Hj Sulaiman

Darinda bt Asari

Unit Praktikum IPRM

2.

AMALAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH KEBANGSAAN

Dr. Tan Bee Chu

Jabatan R&D, IPRM

3.

FORMULATION OF AMTEC MODELS

BY SIMULATION ANALYSIS

Siow Wee Siong

Jabatan Sains, IPRM

4.

PENERAPAN NILAI MURNI DALAM LATIHAN MENGAJAR

DI KALANGAN PELAJAR KPLI

Asmah bt. Samin

Hamidah bt. Ismaun

Jabatan Sains, IPRM

5.

PENGGUNAAN INTERNET DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KALANGAN PENSYARAH  INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR

Dr. Nizam Abd Latib

Rosmidah Hashim

 

Jabatan Teknologi Pendidikan, IPRM

6.

TEKANAN DI KALANGAN PELAJAR KDPM-KDC: SATU KAJIAN KES DI MPRM

Wong Pung Keng  PMC

Dr. Tam Yeow Kwai  ANS, PMC, PJK

Jabatan Ilmu Pendidikan, IPRM

7.

THE ‘SMART STRATEGY’ TO LEARNING

GRAPHING CALCULATOR SKILLS

Dr. Pumadevi Sivasubramaniam

 

Mathematics Department, IPRM

8.

EFFECTS OF DIALOGUE JOURNAL WRITING AND QUICKWRITING ON WRITING PERFORMANCE

Saroya Binti Yahya

 

English Studies Unit, Language Department, IPRM

9.

PENGGUNAAN BAHASA SLANGA DI KALANGAN  PELAJAR INSTITUT  PERGURUAN  RAJA  MELEWAR

Dr. Suthanthiradevi J.N.J.Money

 

Jabatan Ilmu Pendidikan, IPRM